Dabindu has conducted the Focus Group Discussion with apparel sector workers in Biyagama on 9th October 2022. The discussion about the sharing an experience of the worker’s & work place issues. Developing the leadership skills. The program hosted by Mr.Kesara

පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 9 වන දින, ඩාබිඳු සාමුහිකය විසින් බියගමේ දී ඇඟලුම් කර්මාන්ත සේවකයින් සමඟ කණ්ඩායම් සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී. සේවක හා සේවා ස්ථානයේ ගැටළු පිළිබඳ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව සහ නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන කේසර මහතා විසින් පවත්වන ලදී.

கடந்த அக்டோபர் மாதம் 9ம் திகதியன்று பியகமவில் ஆடைத் துறை ஊழியர்களுடன் ஃபோகஸ் குரூப் கலந்துரையாடலை டாபிந்து கூட்டமைப்பு நடத்தியது. தொழிலாளி மற்றும் பணியிடப் பிரச்சினைகளின் அனுபவத்தைப் பகிர்வது குறித்த கலந்துரையாடல். தலைமைத்துவ திறன்களை வளர்ப்பது பற்றிய நிகழ்ச்சியை திரு.கேசர அவர்கள் தொகுத்து வழங்கினார்.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top