Tag: #Workersissues

යෝජිත කම්කරු නීති සංශෝධන සහ EPF, ETF පෙන්ෂන් සහ W&OP මංකොල්ලය පරදවමු

මේ වන විට ආණ්ඩුව හතරවටින්ම වැඩකරන ජනතාව එල්ල කරමින් ප්‍රහාර ගණනාවක් දියත් කර තිබේ. එහි අළුත්ම ප්‍රහාරයන් වන්නේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කොල්ල කෑමත් වැඩකරන ජනයාගේ අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරන කම්කරු නීති සංශෝධන ඉදිරියට ගෙන ඒමත්ය. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඉල්ලීමට යයි කියමින් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ මුවාවෙන් EPF අරමුදලට ලැබිය යුතු ආදායමෙන් වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි ගණනක් කපා ගැනීමට ආණ්ඩුව යෝජනා කර ඇත. මහබැංකු අධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව අනුව රටේ දළ දේශිය නිෂ්පාදනයෙන් සීයට 0.5ක ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව අරමුදලට ලැබෙන ආදායමෙන් කපා ගනු ලැබේ.

2022 වසරේ දළ දේශිය නිෂ්පාදනය රු. ට්‍රිලියන 24.1ක් වන අතර එම මුදලෙන් 0.5%ක් යනු රු. කෝටි 12,000ක් පමණ වේ. ඒ අනුව මේ වසරේදී රුපියල් කෝටි 12,000කටත් වැඩි මුදලක් කපාගනු ඇත. එය සමස්ත අර්ථ සාධක අරමුදලෙන් කපා ගන්නා 14% බද්දක් සමග වාර්ෂික ආදායමින් 60% අධිකර ප්‍රතිශතයකි.

රටේ උද්ධමනය ක්‍රමානුකූලව වැඩි වන නිසා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ අගයද වාර්ෂිකව වැඩි වේ. එම නිසා ඊළඟ වසරේදී අර්ථ සාධක අරමුදලෙන් කැපෙන ප්‍රමාණය මීටත් වඩා වැඩි වනු ඇත.

වේගයෙන් සිදුවන රැකියා අහිමි වීම නිසා EPF අරමුදල අඩු වීමත් ඉහත සඳහන් කළ පරිදි වාර්ෂිකව රුපියල් ප්‍රෙකා්ටි ගණනක් කපා ගනීමත් නිසා මහබැංකු අධිපතිවරයා පසන ආකාරයට 9%ක පොලියක් ගෙවීමට නොහැකි වන අතර එය 0 වීමටද ඉඩ තිබේ. ඒ අනුව 2038 වන විට රු. ලක්ෂ 100ක් ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභියෙකුට ඇත්ත වශයෙන්ම ලැබෙන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 50ක් පමණ වනු ඇත. මෙසේ අඩකටත් වඩා අඩු වන්නේ ඔබ විශ්‍රාම ගිය විට ඔබේ අවශ්‍යතා සඳහා ඇති මුදලකය. මෙවන් විශාල මුදලක් ඔබෙන් නොවිමසා ඔබේ ගිණුමෙන් කපා ගැනීමට ඔබ ඉඩ දෙනවාද?

අළුතෙන් ගෙන එන ලද සේවා නියුක්ති පනතෙන් දැනට කම්කරුවන් භුක්ති විඳින අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන නීති 13ක් අහෝසි වේ. මෙසේ කම්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාවට ඇති නීති අහෝසි කිරීමට කම්කරු ඇමතිවරයාට ලැබී ඇති බලය කුමක්ද?

ඊට අමතරව

– සේවකයන්ගේ වැඩ දිනය අහෝසි කිරීම

– අතිකාල නොමැතිව දිනකට පැය 16ක් වැඩ කිරීමට ඇති හැකියාව

– කාන්තාවන්ගේ පසූත නිවාඩුවලට වැටුප් ගෙවීමට හාම්පුතාට ඇති වගකීමෙන් ඉවත් කිරීම

– පඩි පාලක සභා අහෝසි කිරීම

– කම්කරු කොමසාරිස්ගේ අවසරයකින් තොරව සේවකයන් වන්දි නොගෙවා ඉවත් කිරීම

– රටේ පවතින කම්කරු නීති වෙනුවට පත්වීම් ලිපියේ කොන්දේසි බලාත්මක කිරීම

– වෘත්තිය සමිතියක් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය සාමාජික සංඛ්‍යාව 7 සිට 100 දක්වා ඉහළ දැමීම මගින් සේවකයන් වෘත්තිය සමිතිගත වීම වැළැක්වීම ආදිය නව සංශෝධනවලින් යෝජනා කර ඇත.

මෙම යෝජනා හාම්පුතුන්ගේ ඉල්ලීම පිට සේවකයන් මර්දනය කර ඔවුන්ගේ මනදොල පිනවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද්දක් මිස කම්කරු ඇමති කියන ආකාරයට අයෝජකයන් ගෙන්වා ගැනීමට කරන ලද්දක් නොවේ. මෙම නීති ක්‍රියාත්මක වුවහොත් ඊට වසර 200ක් ආපස්සට යන ඇත.

එම නිසා මෙම EPF මංකොල්ලයත් ඔබගේ අයිතීන් සුරකින නීති වෙනුවට වහල් නීති ගෙන ඒමත් පරාජය කිරීමට එක්ව සටන් කරමු!

වහල් නීති එපා!

EPF – ETF අරමුදල IMF කප්පාදුවට බිලිදෙන මර්ධනකාරී ආණ්ඩුවට විරෝධතාවය පල කරමින් අද දවසේ කමිකරු මහලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී පැවැත් වූ උද්ඝෝෂණයට ඩාබිඳු සාමූහිකය තම සහභාගීත්වය දුන් ආකාරය.

Dabindu Collective conducted an awareness program about the Labour Law for Apparel Sector workers who are working in Vavuniya and Kilinochchi on the 2nd of July 2023 at Friends Inn Hotel, Kilinochchi. The program was hosted by Swasthika Arulingam attorney at law. In this training, we were able to discuss workplace issues via group work. They are Food IssueHarassments, Salary problems, Washroom problems, Target pressure, Right base issues Etc. The workers opened up and shared the issues and they actively participated in the training session. Finally, they also accepted to protect their rights while doing the protest.

Dabindu Collective conducted an informal discussion at Biyagama on 25th June 2023. The discussion was about labor issues and shared their experience. They raised up their current issues that they are facing at theri workplace too.

டாபிந்து கூட்டமைப்பினால் கடந்த யூன் மாதம் 25ம் திகதி பியகம தொழிலார்களுக்கு இடையே கலந்துரையாடல் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது . அங்கு தொழிலாளர் பிரச்சினைகள் குறித்தும், அவர்களின் அனுபவப் பகிர்வும் இடம்பெற்றது.

ඩාබිඳු සාමුහිකය විසින් ජූනි මස 25 වැනිදා බියගම කම්කරුවන් අතර අවිධිමත් සාකච්ඡාවක් සංවිධානය කර තිබුණි. එහිදී කම්කරු ගැටලු සහ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරිණි.

During a meeting with FTZ workers in Biyagama they wrote down the problems at the factories. The majority of them were manpower workers and women.

Minister Manusha Nanayakkara is proposing to make work flexible so that women can join the labour force. Manpower, or daily wage labour, is one of the most flexible forms of labour. When asked if they want more night work and part-time work the women disagreed.

Their concerns were as follows

Lack of work and low incomes.

Due to the economic crisis and factory closures, manpower workers are not getting enough work. Full-time, permanent workers can claim basic wages but not manpower workers. Therefore they suffer an income loss. The same happened during the pandemic when manpower workers lost work.

– No employer liability

Many of them shared that the factories refuse to take responsibility for them even in cases of occupational accidents and hazards.

They are charged extra for food and are not allowed to use the factory transport services even after night work. Transport is considered to be part of the workplace in case of an accident and employers are circumventing liability towards manpower workers.

– Loss of benefits

They are not paid maternity benefits or severance payments in case of job losses. Many of these workers are not registered in EPF/ETF pensions funds.

– Sexual harassment at the workplace

Workers were especially aware that night work also meant greater vulnerability to sexual harassment which is very common in apparel and other export-oriented industries.

Minister Manusha Nanayakkara has a simplistic view of flexibility and so do some privileged women who think the majority of women workers can also afford the same kind of flexibility they have.

For example, those who work as lawyers, doctors and accountants etc.. can set their own working time and rest days. They could afford to do that because their employment conditions are within their control.

However, this is not the same for an apparel worker who loses income, social protections and safety due to ‘flexible working hours’.

It is well established that employer-led flexibility is bad for workers whereas employee-led flexibility is good for them. For all the women doing ‘free lance’ work and glorifying flexible working hours, the laws are not targeting you. You are already with considerable bargaining power with or without the law. The law sets the minimum standards for women who do not have that bargaining power in their jobs.

Women entering the workforce as low-paid, unskilled labour cannot be compared with women who work as lawyers, accountants, IT professionals, doctors and so on. Even in these cases, women suffer income losses due to unpaid care work.

Flexibility is bad for women. What we need are proper jobs that can absorb women’s labour and use it productively. Not flexibility that exploits women in the name of a job and an income.

Even with all this flexibility apparel sector has a maternity return rate of 27% according to Brandix. That’s just 27 women out of 100, barely one-fourth, returning to work after having a child.

Unpaid care work is the reason that women stay out of jobs. If the state and employers are not ready to acknowledge and compensate for the work women do for free there’s absolutely no way to increase labour force participation of women meaningfully.

Source : Lakmali Hemachandra

අර්ථ සාධක මංකොල්ලයට එරෙහිව 2011 වසරේ දියත් වූ කම්කරු අරගලයේදී රාජපක්ෂ ජුන්ටාව විසින් රොෂේන් ශානකට වෙඩිතබා ඝාතනය කරන ලදී. තවත් කම්කරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවකට බරපතල තුවාල සිදුවිය. මෙම සිදුවීමට වසර 12ක් ගතවුවද අදටත් ඉටුවූ යුක්තියක් නොමැත. 2023 ජුනි 01 වනදා සවස 5ට ඇවරිවත්ත ඔරලෝසු කණුව අසලදී, තවමත් ප්‍රමාද ඒ යුක්තිය වෙනුවෙන් සහ කම්කරු අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරමින් ගෙන එන නීති ප්‍රතිසංස්කරණවලට එරෙහිව නිදහස් වෙළද කලාප සහයෝගීතාවය ලෙස අප පෙනී සිටියාය.

Dabindu Collective has organized a labour law reform consultation with the theme of “Let’s defeat modern slavery systems” with CSOs and Apparel sector workers on 24th of May 2023 in Colombo. On that day we discussed three topics about the Labour law reform, and they are Labour Law, ATA & Unpaid care work. Ms. Lakmali Hemachchandra the Attorney at Law, Mr. Jayantha Dehiaththage Attorney at Law in Supreme Court, Mrs. Sepali Kottegoda.

The workers and CSO members also gave their opinion about the Labour Law Reform.

Living together in peace is all about accepting differences and having the ability to listen, recognize, respect, and appreciate others, as well as living in a peaceful and united way. In the apparel sector workers, they united ethnically, by social classes to promote peace and act together. workers aim to uphold the desire to live and work mutually, united in differences and diversity, in order to build a sustainable peaceful workplace, solidarity, and harmony. workers united to achieve solving workplace problems, including by promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all workers without distinction as to race, sex, language, or religion.

සාමකාමීව එකට ජීවත්වීම යනු වෙනස්කම් පිළිගැනීම සහ අන් අයට සවන් දීමට, හඳුනා ගැනීමට, ගරු කිරීමට සහ අගය කිරීමට මෙන්ම සාමකාමීව හා සමගියෙන් ජීවත් වීමට ඇති හැකියාවයි. ඇඟලුම් අංශයේ කම්කරුවන්, සාමය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ එකට ක්‍රියා කිරීමට වාර්ගික වශයෙන්, සමාජ පන්ති මගින් එක්සත් වූහ. තිරසාර සාමකාමී සේවා ස්ථානයක්, සහයෝගීතාවය සහ සහජීවනය ගොඩනැගීම සඳහා, වෙනස්කම් හා විවිධත්වය තුළ එක්සත්ව ජීවත්වීමට සහ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් වැඩ කිරීමට ඇති ආශාව ආරක්ෂා කිරීම කම්කරුවන් අරමුණු කරයි. ජාතිය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය, භාෂාව හෝ ආගම යන භේදයකින් තොරව සියලු කම්කරුවන් සඳහා මානව හිමිකම් සහ මූලික නිදහස සඳහා ගරු කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ දිරිමත් කිරීම ඇතුළුව සේවා ස්ථානවල ගැටලු විසඳීම සඳහා කම්කරුවන් එක්සත් වී සාමකාමීව තම ජීවිතය ගත කරයි

அமைதியுடன் ஒன்றாக வாழ்வது என்பது வேறுபாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களை அங்கீகரித்து அவர்களின் கருத்தை கேட்டு மதிப்பளிப்பதும் அவர்களை பாராட்டி அமைதியாகவும் ஒற்றுமையாகவும் வாழ்வதையும் குறிக்கிறது. ஆடைத் துறையில், அமைதியை மேம்படுத்துவதற்கும், ஒன்றாகச் செயல்படுவதற்கும் தொழிலாளர்கள் இனரீதியாக மற்றும் சமூக வகுப்புகளால் பாராபட்சமின்றி ஒன்றுபட்டு பணி புரிகின்றனர் . ஒரு நிலையான அமைதியான பணியிடத்தில் ஒற்றுமை மற்றும் நல்லிணக்கத்தை உருவாக்க, வேறுபாடுகள் மற்றும் பன்முகத்தன்மையில் ஒன்றுபட்ட பரஸ்பரத்துடன் வாழ மற்றும் வேலை செய்வதற்கான விருப்பத்தை நிலைநிறுத்துவதை தொழிலாளர்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். வேறுபாடுகள் மற்றும் பன்முகத்தன்மையில் ஒன்றுபட்ட பரஸ்பரத்துடன் வாழ மற்றும் வேலை செய்வதற்கான விருப்பத்தை நிலைநிறுத்துவதை தொழிலாளர்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். இனம், பாலினம், மொழி அல்லது மதம் என்ற வேறுபாடின்றி அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் மனித உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படை சுதந்திரங்களுக்கான மரியாதையை ஊக்குவிப்பது உட்பட பணியிட பிரச்சனைகளை தீர்க்க தொழிலாளர்கள் ஒன்றுபட்டு அமைதியுடன் ஒன்றாக வாழ்கின்றனர்.

Wishing all workers around the world a Happy Labour Day! May this Labour Day be a reminder of the importance of fair labor practices and workers’ rights. May all workers be recognized for their hard work and dedication, and may they receive fair compensation for their efforts. Dabindu Team wishes you a very Happy Labour Day.

Dabindu Collective has organized a protest at their Women’s Day Celebration. It was held on the 12th of March 2023 at Katunayake Aweriawatta Clock Tower with apparel sector workers who are working in Katunayake and Biyagama FTZ. There were Civil Society Organization Members participated in this event and raised their voices for the workers.

Community Kitchen was held for the 13th time on 8th January 2022 at Dabindu Office premises Katunayake. It was conducted for apparel sector workers and single mothers. This is the first community kitchen in the year (2023). Single mothers and Dabindu Members also supported us as a volunteer to do this event.

to top