හාම්පුතුන්ගේ සංවිධාන කිහිපයක් විසින් පවතින නීති සංශෝධනය කිරීම සඳහා කම්කරු ඇමතිවරයාට යෝජනා කරන සංශෝධනයට විරුද්ධත්වය පෙන්වමින් කටුනායක කම්කරුවන්.

பல முதலாளித்துவ அமைப்புகளால் தற்போதுள்ள சட்டங்களை திருத்துவதற்கு தொழிலாளர் அமைச்சருக்கு முன்மொழியப்பட்ட திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் கட்டுநாயக்க தொழிலாளர்கள்.

අර්ථ සාධක මංකොල්ලයට එරෙහිව 2011 වසරේ දියත් වූ කම්කරු අරගලයේදී රාජපක්ෂ ජුන්ටාව විසින් රොෂේන් ශානකට වෙඩිතබා ඝාතනය කරන ලදී. තවත් කම්කරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවකට බරපතල තුවාල සිදුවිය. මෙම සිදුවීමට වසර 12ක් ගතවුවද අදටත් ඉටුවූ යුක්තියක් නොමැත. 2023 ජුනි 01 වනදා සවස 5ට ඇවරිවත්ත ඔරලෝසු කණුව අසලදී, තවමත් ප්‍රමාද ඒ යුක්තිය වෙනුවෙන් සහ කම්කරු අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරමින් ගෙන එන නීති ප්‍රතිසංස්කරණවලට එරෙහිව නිදහස් වෙළද කලාප සහයෝගීතාවය ලෙස අප පෙනී සිටියාය.

Dabindu Collective has organized a labour law reform consultation with the theme of “Let’s defeat modern slavery systems” with CSOs and Apparel sector workers on 24th of May 2023 in Colombo. On that day we discussed three topics about the Labour law reform, and they are Labour Law, ATA & Unpaid care work. Ms. Lakmali Hemachchandra the Attorney at Law, Mr. Jayantha Dehiaththage Attorney at Law in Supreme Court, Mrs. Sepali Kottegoda.

The workers and CSO members also gave their opinion about the Labour Law Reform.

Wishing all workers around the world a Happy Labour Day! May this Labour Day be a reminder of the importance of fair labor practices and workers’ rights. May all workers be recognized for their hard work and dedication, and may they receive fair compensation for their efforts. Dabindu Team wishes you a very Happy Labour Day.

டாபிந்து கூட்டமைப்பினால் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள இளைஞர் ஆடைத் தொழில்துறை ஊழியர்களுடன் 12 மார்ச் 2023 அன்று மகளிர் தின கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் , தொழிலாளர்கள் தங்கள் உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர், மேலும் நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக டாபிந்து கூட்டமைப்பினால் தொழிலாளர்களுக்கு உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கப்பட்டன. எங்களுக்கு ஆதரவளித்த ஆடைத் தொழிலாளர்கள், சிவில் ஒழுங்கமைப்பு உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஊடகக் குழுவிற்கு எமது நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கின்றோம். !!❤

Dabindu Collective organized a women’s day celebration program on 12th March 2023 with the youth garment industry workers in Kilinochchi District. At the start of the program, workers participated in a protest movement for their rights, and the Dabindu collective distributed dry rations to the workers as part of the event. Our warmest thanks to the garment workers, CSO members, and media team for supporting us!!❤

ඩාබිඳු සාමූහිකය විසින් කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රක්කයේ තරුණ ඇඟළුම් කර්මාන්තයේ නියුතු සේවක සේවිකාවන් සමඟ කාන්තා දින සැමරුම් වැඩසටහනක් 2023 මාර්තු 12 වන දින පැවැත්විණි. වැඩසටහන ආරම්භයේදී කම්කරුවන් තම අයිතීන් උදෙසා විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට සහභාගී වූ අතර, උත්සවයේ කොටසක් ලෙස කම්කරුවන්ට වියළි සලාක බෙදා හැරීමට ඩාබිඳු සාමූහිකය සමත් විය. ළු අපහට සහය දුන් ඇඟලුම් සේවකයින්, CSO සාමාජිකයින් සහ මාධ්‍ය කණ්ඩායමට අපගේ උණුසුම් ස්තුතිය පුදකර සිටිමු!!❤

டாபிந்து கூட்டமைப்பினால் வவுனியா மாவட்டத்தில் உள்ள இளைஞர் ஆடைத் தொழில்துறை ஊழியர்களுடன் 12 மார்ச் 2023 அன்று மகளிர் தின கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் , தொழிலாளர்கள் தங்கள் உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர், மேலும் நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக டாபிந்து கூட்டமைப்பினால் தொழிலாளர்களுக்கு உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கப்பட்டன. எங்களுக்கு ஆதரவளித்த ஆடைத் தொழிலாளர்கள், சிவில் ஒழுங்கமைப்பு உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஊடகக் குழுவிற்கு எமது நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கின்றோம். !!❤

Dabindu Collective organized a women’s day celebration program on 12th March 2023 with the youth garment industry workers in Vavuniya District. At the start of the program, workers participated in a protest movement for their rights, and the Dabindu collective distributed dry rations to the workers as part of the event. Our warmest thanks to the garment workers, CSO members, and media team for supporting us!!❤

ඩාබිඳු සාමූහිකය විසින් වව්නියා දිස්ත්‍රක්කයේ තරුණ ඇඟළුම් කර්මාන්තයේ නියුතු සේවක සේවිකාවන් සමඟ කාන්තා දින සැමරුම් වැඩසටහනක් 2023 මාර්තු 12 වන දින පැවැත්විණි. වැඩසටහන ආරම්භයේදී කම්කරුවන් තම අයිතීන් උදෙසා විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට සහභාගී වූ අතර, උත්සවයේ කොටසක් ලෙස කම්කරුවන්ට වියළි සලාක බෙදා හැරීමට ඩාබිඳු සාමූහිකය සමත් විය. අපහට සහය දුන් ඇඟලුම් සේවකයින්, CSO සාමාජිකයින් සහ මාධ්‍ය කණ්ඩායමට අපගේ උණුසුම් ස්තුතිය පුදකර සිටිමු!!❤

Dabindu Collective successfully held Women’s Day celebration on 12 March 2023 under the theme “Embrace Equality” based on Katunayake and Biyagama Free Trade Zones. Members representing civil society organizations participated in this program. As part of the event, the Dabindu collective has distributed dry rations to the workers. In the same day, Women’s Day was celebrated by Dabindu Collective based in Vavuniya and Kilinochchi Districts. A big thank you to all those who joined and congratulated us on the day and We extend our warmest thanks to the members of Garment Workers, CSO Members, and the Media team who supported us!!❤️

ඩාබිඳු සාමුහිකය විසින් 2023 මාර්තු 12 වැනි දින කටුනායක හා බියගම ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාප පදනම් කරගනිමින් “සමානාත්මතාවය වැළඳගනිමු” යන තේමාව යටතේ කාන්තා දින සැමරුම සාර්ථකව පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන නියෝජනය කරමින් සාමාජිකයින් සහභාගී විය. මෙම උත්සවයේ කොටසක් ලෙස කම්කරුවන් සඳහා වියළි සලාක බෙදා හැරීමට ඩාබිඳු සාමූහිකය සමත් විය. එසේම ඩාබිඳු සාමුහිකය විසන් වවුනියාව සහ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්ක පදනම් කරගනිමින්ද කාන්තා දින සැමරුම පවත්වන ලදී. එදින අප හා සම්බන්ධ වූ සහ අප වෙත සුභාශිංශන එක් කරන ලද සැමටත් අපහට සහය දුන් ඇගළුම් කම්කරු සාමාජිකයන්ට, සහ මාධ්‍ය කණ්ඩායමට අපගේ උණුසුම් ස්තුතිය පුදකර සිටිමු!!

டாபிந்து கூட்டமைப்பினால் மார்ச் மாதம் 12ம் திகதி கட்டுநாயக்க மற்றும் பியகம முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வலயங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு “சமத்துவத்தை தழுவுவோம் ” என்ற தொனிப்பொருளின் கீழ் மகளிர் தின விழா வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது . இந்த நிகழ்ச்சியில் சிவில் சமூக அமைப்புகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக, டாபிந்து கூட்டமைப்பினால் தொழிலாளர்களுக்கு உலர் உணவு பொதிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. மேலும், அன்றைய தினம் வவுனியா மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்டங்களை மையமாகக் கொண்டு டாபிந்து கூட்டமைப்பினால் மகளிர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது.எங்களுடன் இணைந்து, வாழ்த்து தெரிவித்த அனைவருக்கும் மற்றும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த ஆடைத் தொழிலாளர்களுக்கும், சிவில் ஒழுங்கமைப்புக்களுக்கும் ஊடகக் குழுவிற்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கின்றோம்!!

Dabindu Collective has organized a protest at their Women’s Day Celebration. It was held on the 12th of March 2023 at Katunayake Aweriawatta Clock Tower with apparel sector workers who are working in Katunayake and Biyagama FTZ. There were Civil Society Organization Members participated in this event and raised their voices for the workers.

75th Birthday Celebration of The Founder of Dabindu Collective. We express our warmful gratitude to you all !!

ඩාබිඳු සාමූහිකයේ නිර්මාතෘගේ 75 වැනි උපන්දින සැමරුම. ඔබ සැමට අපගේ උණුසුම් කෘතඥතාව පළකරමු!!

டாபிந்து கூட்டமைப்பு நிறுவனரின் 75வது பிறந்தநாள் விழா. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள்!!

The government has taken steps to shut down the country as the Delta strain of the Covid 19 global epidemic spreads rapidly. At the request of various parties, including the trade unions. The closure for the next 10 days from August 21, 2021 has now been extended to September 06.

It is clear that the closure of industries in free trade zones is not possible even though many public and private institutions other than essential services have been shut down. It is because of the Free Trade zones that the foreign exchange crisis we are facing at the moment can be alleviated to some extent. Addressing the nation recently, the President also emphasized the importance of keeping factories open.

However, the Da Bindu Collective emphasizes that it has not taken the necessary steps to ensure the health of workers employed in Free Trade zones across the country, which are essential for the country’s foreign exchange earnings. The Dabindu Collective said that they had faced many difficulties during the outbreak of the epidemic and called on the government to take immediate action to resolve the issue.

At a recent joint press conference with several organizations advocating for workers’ rights in free trade zones, Chamila Thushari, on behalf of the Da Bindu Collective, pointed out that the situation with regard to women workers is extremely sensitive. In a letter to Labor Minister Nimal Siripala de Silva, the groups say free trade zones, where the majority of women work, should be considered sensitive areas.

“Dollars or Human Lives?” At the press conference held in May, the participants stressed that the owners of the factories who appreciate the non-closure measures for foreign orders do not provide the basic facilities required by the workers.

Commenting on the discussion, Chamila Thushari of Dabindu Collective said that no one was interested in finding out about the workers who fell victim to the epidemic. She stressed that the authorities should take steps to protect the dignity, job security, health, and social security of those who are called to work on foreign exchange requirements at a time when the country’s economy is collapsing.

Chamila Thushari pointed out the issues

සිංහල භාෂාවෙන් කියවන්න

to top